Čo je Zero Waste život (Život s nulovým odpadom)

Deväť miliónov ton. To je množstvo odpadov, ktoré vyprodukovalo Slovensko v roku 2014. Z toho 1.8 milióna tony bol komunálny odpad, čo predstavuje 339 kg na obyvateľa za rok. A toto číslo bohužiaľ narastá. Vývoj množstva komunálneho odpadu na obyvateľa: Z tohoto obrovského množstva triedime a recyklujeme iba 11%, čím sa zaraďujeme na posledné priečky v rámci EÚ. Až 66%… More Čo je Zero Waste život (Život s nulovým odpadom)