Prednáška nielen o minimalizácii odpadu v našej domácnosti, ale celkovo o znižovaní našej ekologickej stopy a nášho dopadu na planétu. Načneme aj citlivejšie témy ako napríklad plytvanie potravinami, trvalo udržateľný jedálniček z lokálnych zdrojov, ekologický dopad živočíšnej výroby, letecká doprava, fast fashion, kompostovateľný bioplast a podobne. Povieme si, čo je to trvalá udržateľnosť a zodpovedná spotreba. Ukážeme si, ako v dnešnom globalizovanom svete môže naše konanie na jednej strane planéty ovplyvniť životné prostredie na opačnej strane. A predovšetkým sa naučíme, ako znížiť svoju uhlíkovú stopu.

.

.

.