Prečo Zero Waste

Deväť miliónov ton. To je množstvo odpadov, ktoré vyprodukovalo Slovensko v roku 2014. Z toho 1.8 milióna tony bol komunálny odpad, čo predstavuje 339 kg na obyvateľa za rok. A toto číslo bohužiaľ narastá.

Vývoj množstva komunálneho odpadu na obyvateľa:

vyvoj_odpadu

Z tohoto obrovského množstva triedime a recyklujeme iba 11%, čím sa zaraďujeme na posledné priečky v rámci EÚ. Až 66% komunálneho odpadu končí na skládke a spôsobuje znečistenie pôdy, povrchových i podzemných vôd a vzduchu. A to sú zhodou okolností tri základné zložky, ktoré potrebujeme k životu.

Vývoj nakladania s komunálnymi odpadmi:nakladanie_odpadom

Čo by sme my, ako bežní ľudia, mohli urobiť, aby sa tieto čísla zmenili?

Prvé, čo človeku asi napadne je začať viac a poctivejšie recyklovať. Áno, tu je isto dobré začať, ale zároveň je tu veľmi zlé skončiť. Recyklácia síce odkloní odpad zo skládky a šetrí zdroje na výrobu nových vecí, ale zároveň je energeticky veľmi náročná a má dopad na životné prostredie. Kým papier a sklo sa recyklujú v pravom slova zmysle a teda naozaj z nich vzniká opäť papier a sklo, s plastom to už bohužiaľ nie je také ružové. Plast sa podrví na vločky a v lepšom prípade sa znovu použije ako prímes pri výrobe lavičky či plastovej šmyklavky. No tu už je skombinovaný s iným materiálom a preto ho už nebude možné opäť recyklovať. Čiže ďalší krok je skládka 😦

Mne z toho teda vychádza, že jediným udržateľným spôsobom je redukcia odpadu. Jednoducho zabránenie jeho vzniku. Ak nevznikne, tak ho netreba recyklovať, spalovať či večne skladovať na skládke.

Čo teda vieme urobiť už dnes, aby sme svojou troškou prispeli k redukcii odpadu?

Tá “Nula” v pojme Zero Waste môže znieť desivo a nereálne. Ale netreba sa toho báť, ono to vôbec nie je také ťažké. Stačí si osvojiť päť základných pravidiel Zero Waste životného štýlu (a to presne v poradí ako sú na obrázku):

5r

#1 Refuse: Odmietni čo nepotrebuješ.

#2 Reduce: Zredukuj čo skutočne potrebuješ.

#3 Reuse: Znovu použi a oprav.

#4 Recycle: Zrecykluj čoho sa nemôžeš zrieknuť, zredukovať to či znovu použiť.

#5 Rot: Skompostuj zvyšok.

Samozrejme nula nikdy nie je skutočná nula, ale dá sa k nej dostať veľmi blízko. Bea Johnson, autorka knihy Zero Waste Home, naplní za rok komunálnym odpadom iba jeden zaváraninový pohár spolu so svojou 4-člennou rodinou. Možno sa až tak ďaleko nedostaneme, ale každý krôčik správnym smerom je dôležitý!

Na svojom blogu sa budem postupne venovať všetkým oblastiam Zero Waste života a ukážem vám, ako to robím ja. Samozrejme moja cesta nie je tou jedinou správnou a každému z nás vyhovuje niečo iné. Dúfam však, že tu objavíte trochu inšpirácie 🙂

 

Zdroj:

  1. Správa o Stave Životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2014
  2. Bea Johnson: Zero Waste Home

 

2 thoughts on “Prečo Zero Waste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *