Ako si založiť komunitné kompostovisko

Kompostovanie sa stáva čoraz viac populárne aj vo veľkých mestách a ja mám z toho neskutočnú radosť. Pretože takmer polovicu zmesového komunálneho odpadu na Slovensku tvorí bio odpad. Povinnosť zabezpečiť triedenie kuchynského bio odpadu pribudla obciam až 1.1.2021, no mnohé s tým ešte nezačali. Spoliehajú sa na prechodné obdobie bez pokút a hľadajú to najlepšie (a asi aj najlacnejšie) riešenie pre svoju obec. Zároveň dve najväčšie mestá – Bratislava a Košice – dostali odklad až do roku 2023. Takže zatiaľ väčšina kuchynského odpadu na Slovensku stále končí na skládke spolu s ostatným zmesovým odpadom z čierneho kontajnera. A bohužiaľ tam pri rozklade tvorí metán, ktorý je až 25-krát silnejší skleníkový plyn ako CO2. Len sa o ňom toľko nehovorí.

Ak chcete v meste kompostovať “na vlastnú päsť”, tak máte v podstate tri možnosti:

 1. Komunitné kompostovanie
 2. Vermikompostér
 3. Elektrický kompostér

O výhodách a nevýhodách jednotlivých spôsobov sa dočítaš v staršom článku. Nájdeš v ňom aj detailný postup a pravidlá samotného kompostovania.

V tomto článku sa budem venovať hlavne zakladaniu komunitných kompostovísk. Je to totiž jednoduchý spôsob kompostovania, ktorý je aj relatívne lacný. No má ešte jedno obrovské plus – buduje komunitu. Vďaka komunitnému kompostovaniu na sídlisku sa spoznáte s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi a často tento malý projekt prerastie do väčších projektov ako napríklad založenie komunitnej záhrady.

Ale ako všetko na tomto svete, aj komunitné kompostovanie má svoje nevýhody. Tou hlavnou je zdĺhavý proces založenia. Komunitné kompostovisko by totiž malo byť povolené a oficiálne registrované samosprávou. Zároveň kompostovisko musí spĺňať podmienky podľa §15 všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy č. 6/2020. V Bratislave vydáva toto povolenie Magistrát hlavného mesta SR Bratislava na základe Žiadosti o zriadenie komunitného kompostoviska. Lehota na vydanie stanoviska je 45 dní.

     

A ako presne postupovať pri zakladaní komunitného kompostoviska?

1. Vyber si vhodnú lokalitu. Musí spĺňať tieto podmienky:

 • umiestnenie mimo ochranného pásma vodného zdroja, dlhodobo zamokrených pozemkov alebo v záplavovom území, mimo ihrísk a športovísk, nevytvára prekážku na pozemnej komunikácií,
 • stabilné zabezpečenie proti priamemu slnečnému žiareniu, dažďu, silnému vetru, tzn. je umiestnené pod stromom, kríkom alebo prístreškom.

2. Prever si vlastníka pozemku, aby si mohol od neho získať povolenie na umiestnenie kompostérov. Veľmi jednoducho to vieš urobiť na tejto mape. Pravdepodobne nastane jedna z týchto možností:

 • Pozemok patrí súkromnej osobe. Musíš od nej získať povolenie a následne vypísať žiadosť na Magistrát.
 • Pozemok patrí mestu (Magistrátu) a teda stačí vypísať žiadosť na Magistrát.
 • Pozemok patrí najbližšiemu bytovému domu a teda musíš získať písomný súhlas nadpolovičnej väčšiny obyvateľov. To je síce pracné, ale táto možnosť má jednu obrovskú výhodu. Keďže máte ako obyvatelia bytovky vzťah k pozemku so zeleňou, tak môžete požiadať mesto o pridelenie záhradného kompostéra ZADARMO. Stačí, aby správca nehnuteľnosti vyplnil žiadosť v mene obyvateľov a podal ju na Oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií (Blagoevova 9, Bratislava).  K žiadosti je potrebné priložiť list vlastníctva a súhlas obyvateľov. Náklady na kompostér sú hradené z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Distribúciu kompostérov zabezpečí spoločnosť OLO.
 • Pozemok patrí mestu (Magistrátu), ale je v správe mestskej časti. V Bratislave je najpravdepodobnejšia práve táto možnosť a bohužiaľ sa ňou celý proces trochu komplikuje. Budeš totiž potrebovať vyjadrenie od dvoch úradov. Viď ďalší bod.

3. Ak tvoj vysnívaný pozemok patrí mestu (Magistrátu), ale je v správe mestskej časti, tak odporúčam rovno kontaktovať mestskú časť so svojim zámerom (ideálne Oddelenie životného prostredia). Požiadaj ich o vyjadrenie k umiestneniu komunitného kompostoviska na tomto pozemku a prilož ho k svojej žiadosti na Magistrát.

4. Súčasťou žiadosti je aj “technický a grafický návrh kompostoviska”. Najjednoduchšie je odfotiť niektoré z existujúcich komunitných kompostovísk v Bratislave a pridať popis technického riešenia, ktoré zohľadňuje nasledovné požiadavky uvedené v § 15 všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy č. 6/2020:

 • zabezpečenie proti prístupu zvierat uzavretím z každej strany, proti hlodavcom a iným nežiaducim živočíchom aj zo spodnej strany pletivom s okom rozmerov maximálne 1 x 1 cm alebo iným vhodným spôsobom tak, aby sa nezabránilo prirodzenému odtoku prebytočnej vlhkosti do pôdy a prístupu mikroorganizmov a makroorganizmov do kompostoviska,
 • zabezpečenie štítkom s pokynmi, ktoré odpady do kompostoviska patria, zoznamom odpadov, ktoré je zakázané do kompostoviska ukladať a kontaktom na kompost majstra.

5. Informuj susedov o svojom zámere zriadiť komunitné kompostovisko a pozvi ich, aby sa pridali. Môžeš to vybaviť osobnou návštevou alebo vyvesiť do vchodu krátky oznam. Odporúčam uviesť email, kam môžu smerovať svoje otázky či prípadné obavy, aby si im mohol všetko vysvetliť a získať ich na svoju stranu. Daj tam aj jasný termín na vyjadrenie, napr. dva týždne.

6. Začni si študovať zásady kompostovania. Ako zakladateľ kompostoviska budeš pravdepodobne aj tzv. Kompostmajster zodpovedný za správny chod kompostovania a zaškolenie nových členov komunity. Rýchlokurz geniality nájdeš v mojom staršom článku a na začiatok ti to bude úplne stačiť. Ak sa neskôr vyskytnú nejaké konkrétne problémy, tak odporúčam podrobný manuál na stránkach Priatelia Zeme.

7. Ak si netrúfaš na funkciu Kompostmajstra, tak nezúfaj. Bratislava je moderné veľkomesto a nájdeš tu všetky druhy služieb. Neváhaj nás kontaktovať a radi ti pomôžeme s inštaláciou kompostoviska, vyškolením komunity a následnou pravidelnou starostlivosťou o kompostovisko. Urobíme za teba “špinavú robotu” a ty nemusíš nič študovať a ani nakupovať náradie na prekopávanie kompostu. Stačí napísať email na kompostmajster@gmail.com.

Gratulujem, dočítal/a si sa až na koniec svojich povinností pri zakladaní komunitného kompostoviska v Bratislave. Po splnení týchto bodov ti už ostáva iba počkať 45 dní na stanovisko Magistrátu 😉 Následne si ešte musíš zohnať financie na nakúp kompostérov a ostatného materiálu (zámky a pletivo+kotvy na zabezpečenie kompostérov, nástroje na prekopávanie kompostu, možno sito na finálne preosiatie). Väčšinou sa na realizáciu kompostoviska skladajú členovia komunity, prípadne sa občas zadarí aj získať grant od mestskej časti či súkromných firiem.

Držím palce, priatelia!

.
.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *